Vergoeding

Ergotherapie zit in het basispakket van ziektekostenverzekening. U krijgt 10 uur vergoed. In 2012 is een verzijzing van een arts niet meer wettelijk noodzakelijk. Het kan echter zijn dat uw verzekering in de polisvoorwaarden stelt dat dit wel nodig is. Ook kan het zijn dat er meer medische informatie van uw arts nodig is om uw behandeling zorgvuldig uit te voeren.

Voor advies aan mantelzorgers worden extra uren ergotherapie vanuit de basisverzekering vergoed, op naam van degene die de mantelzorg ontvangt.

Veel aanvullende verzekeringen vergoeden extra uren ergotherapie boven op de tien uur per jaar, dit varieert per verzekeraar.

Verwijzing

Iedere arts kan naar ergotherapie verwijzen. U kunt het verwijsformulier online invullen en verzenden, of u kunt het downloaden en ingevuld faxen. Het formulier meegeven aan de patiënt kan ook.

Hier vindt u ons verwijsformulier.

Rapportage

Voor een aanvraag die valt onder de AWBZ (bijvoorbeeld bijzondere bedden, drukverdelende en anti-decubitus zitkussens en matrassen, sta-op stoel) moeten we bij ons advies een door de arts ingevuld en ondertekend hulpmiddelenbriefje meesturen.
Wij zullen in dat geval contact opnemen met de verwijzer.

Voor aanvragen die onder de WMO vallen (bijvoorbeeld rolstoelen, scootmobielen, aangepaste fietsen, aanpassingen aan de woning) is een hulpmiddelenbriefje niet nodig.

Na beëindiging van de therapie sturen we een korte rapportage aan de verwijzer.