Vraagstellingen ergotherapie

Op dit deel van de site willen wat uitgebreider ingaan op enkele veel voorkomende vraagstellingen waarvoor de ergotherapeut ook kan worden ingeschakeld.

 • Valpreventie

  door advies over de indeling van de woning, het vergroten van de veiligheid thuis door aanpassingen in de woning en het daadwerkelijk trainen van steun nemen tijdens de uitvoering van dagelijks handelingen. Bijvoorbeeld staand met een rollator koken bij het aanrecht, een broek en sokken aantrekken na het douchen of de kleding los maken bij het toilet terwijl iemand niet los kan staan. Wij hanteren hierbij de richtlijn valpreventie.
 • Ouderen met cognitieve problemen en hun mantelzorgers

  Wanneer er bij een cliënt sprake is van (matige) dementie, kunnen wij de cliënt begeleiden in het weer uitvoeren van voor hem of haar zinvolle activiteiten.
  De begeleiding richt zich op het trainen van vaardigheden van de cliënt en/of de mantelzorger. De mantelzorger wordt getraind in het aanpassen van de omgeving, krijgt praktische tips en adviezen en wordt geoefend in een effectieve manier van begeleiden in dagelijkse activiteiten. De mantelzorger wordt begeleid in zijn probleemoplossend vermogen en het omgaan met de zorglast.
  Wij hanteren hierbij de richtlijn Ergotherapie bij niet-ernstige cognitieve stoornissen.
 • Bijdragen aan de diagnostiek/ het in kaart brengen van het functioneren van een cliënt

  Door het observeren van de uitvoering van een voor de cliënt bekende activiteit in zijn eigen omgeving, kan een vermoeden van een cognitieve achteruitgang of aanwijzingen voor een verminderde zelfstandigheid inzichtelijk worden gemaakt voor de verwijzer. Eventueel kan de cliënt na een aantal maanden opnieuw worden geobserveerd om de mate van progressie vast te stellen.
 • Het leren omgaan met een disbalans in draaglast-draagkracht

  Door een disbalans in de draaglast-draagkracht kunnen thuis of op het werk taken blijven liggen, lichamelijke klachten verergeren of er zijn geen mogelijkheden meer om ook momenten van rust en ontspanning in te bouwen. Oorzaken kunnen psychische of lichamelijke overbelasting, chronische pijn of vermoeidheidsklachten zijn.
 • Het geven van advies aan hulpverleners

  Bijvoorbeeld het geven van advies aan de mantelzorg of hulpverleners van de Thuiszorg over de optimale zit-en lighouding van een client of het gebruik van bijzondere hulpmiddelen bij de verzorging van een cliënt.
 • Het begeleiden van een cliënt bij de aanvraag van een hulpmiddel of voorziening

  Veel mensen die een hulpmiddel of voorziening nodig hebben, hebben te maken met een combinatie van problemen. Bijvoorbeeld rug, heup- en handklachten en een slechte lichamelijke conditie waardoor een standaard voorziening niet voldoet. De ergotherapeut kan de cliënt adviseren over wat voor de cliënt noodzakelijk is voor een optimale oplossing van het probleem in zijn of haar persoonlijke situatie. Dat kan bijvoorbeeld een elektrisch verstelbare hoog-laag trippelstoel zijn, die een moeizame transfer van de lage rolstoel naar een hoge werkstoel voorkomt.