Over de effecten van ergotherapie in de medische literatuur

De Nederlandse Maud Graff, ergotherapeut en bewegingsonderzoeker, heeft in november 2006 een artikel gepubliceerd in het British Medical Journal. Hierin concludeert zij dat de eerstelijns ergotherapeutische interventie, zeer effectief is gebleken in het vergroten van het dagelijks functioneren van mensen met dementie en het verminderen van de draaglast van hun mantelzorgers. Deze significante verbeteringen waren na drie maanden nog steeds aanwezig. Zij beveelt aan om mensen met lichte en matige dementie thuis ergotherapie behandeling te geven volgens de richtlijn.     


De publicaties van Maud Graff zijn te vinden op:

http://www.bmj.com/cgi/content/full/bmj.39001.688843.BE
http://www.bmj.com/cgi/content/full/bmj.39408.481898.BEv1

In juni 2008 is Maud Graff cum laude gepromoveerd op haar proefschrift over dit onderwerp.