Hoe gaat het in zijn werk?

Verwijzing of directe toegang

In 2012 kunt u wettelijk zonder een verwijsbrief van een arts naar de ergotherapeut. Het kan echter zijn dat uw verzekering dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden.

Indien u zonder verwijzing bij ons komt moeten wij eerst een korte screening met u doornemen. De uitslag van de screening zal met uw akkoord naar uw huisarts gestuurd worden. Hierna kan de behandeling gestart worden.

Soms is het voor de behandeling noodzakelijk dat wij meer medische informatie krijgen. Wij zullen dat een verwijzing van uw arts vragen

Uw arts kan een verwijsformulier vinden op het voor de professional bestemde deel op deze site.

De therapie

De ergotherapeut analyseert met u en eventueel uw partner, mantelzorger of familielid de wensen, mogelijkheden en beperkingen.
Na onze analyse van het probleem zullen we samen met u behandeldoelen opstellen en maken we met u een behandelplan.

Ergotherapeuten zullen voor de behandeling uit een of meerdere van onderstaande mogelijkheden kiezen:

  • het aanleren van een activiteit op een andere manier, bijvoorbeeld typen vanuit een ergonomische werkhouding,
  • de activiteit leren uitvoeren met hulpmiddelen of aanpassingen, bijvoorbeeld de tafel dekken terwijl u steun neemt op een rollator,
  • het geven van advies aan hulpgevers/mantelzorgers hoe zij u zo goed mogelijk kunnen helpen met het uitvoeren van een activiteit, bijvoorbeeld uw kleding in een logische volgorde klaar leggen.

Regelmatig zullen we samen met u de behandeldoelen evalueren.

Na het afsluiten van de behandeling zullen we een korte rapportage sturen naar uw verwijzend arts.